Okuma-Yazma I. Kademe

Okuma-Yazma I. Kademe

Okuma-Yazma I. Kademe

Bu eğitim programı ile okuryazar olmayan bireyler; okuma-yazma becerisinin yanı sıra matematik ve temel yaşam becerisi de kazandırılır. İlköğretim programlarına devam edip ve daha sonra da paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere, ihtiyaç duyacakları bilgileri ve becerileri kazandırmayı hedefler.

Konu Başlıkları: Okuma yazma, yaşam becerisi, matematik.

Our Facebook Page